SẠC 54.6V 58.4V 58.8V Cho Pin 48V lithium iron phosphate batter Loại tốt bảo hành 12 tháng

  • Bảo hành 12 tháng
  • Gian hàng trên:

Hiện tại shop có 6 loại sạc cho pin 48V

SẠC 54.6V 2A giá 300k

SẠC 54.6V 5A giá 500k

SẠC 54.6V 8A giá 800k

SẠC 58.4V 8A giá 800k

SẠC 58.8V 5A giá 500k

SẠC 58.8V 8A giá 800k

———-dưới đây là thông số chi tiết sạc pin 48V———-

* Thông số : Sạc 54.6v 2a xe điện dùng pin 48V

Điện áp đầu vào : 220v 50hz

Điện áp đầu ra: 48V – 54.6v 2a max 110w

Pin xe tương thích : pin Lithium 48V and lithium iron phosphate battery

chân cắm : chân vuông đặc

Bảo hành : 12 tháng

sạc có đèn báo đầy + quạt làm mát

* Thông số : Sạc 54.6v 5a xe điện dùng pin 48V

Điện áp đầu vào : 220v 50hz

Điện áp đầu ra: 48V – 54.6v 5a max 300w

Pin xe tương thích : pin Lithium 48V and lithium iron phosphate battery

chân cắm : chân vuông đặc

Bảo hành : 12 tháng

sạc có đèn báo đầy + quạt làm mát

* Thông số : Sạc 54.6v 8a xe điện dùng pin 48V

Điện áp đầu vào : 220v 50hz

Điện áp đầu ra: 48V – 54.6v 8a max 500w

Pin xe tương thích : pin Lithium 48V and lithium iron phosphate battery

chân cắm : chân vuông đặc

Bảo hành : 12 tháng

sạc có đèn báo đầy + quạt làm mát

* Thông số : Sạc 58.4v 8a xe điện dùng pin 48V

Điện áp đầu vào : 220v 50hz

Điện áp đầu ra: 48V – 58.4v 8a max 500w

Pin xe tương thích : pin Lithium 48V and lithium iron phosphate battery

chân cắm : chân vuông đặc

Bảo hành : 12 tháng

sạc có đèn báo đầy + quạt làm mát

* Thông số : Sạc 58.8v 5a xe điện dùng pin 48V

Điện áp đầu vào : 220v 50hz

Điện áp đầu ra: 48V – 58.8v 5a max 300w

Pin xe tương thích : pin Lithium 48V and lithium iron phosphate battery

chân cắm : chân vuông đặc

Bảo hành : 12 tháng

sạc có đèn báo đầy + quạt làm mát

* Thông số : Sạc 58.8v 8a xe điện dùng pin 48V

Điện áp đầu vào : 220v 50hz

Điện áp đầu ra: 48V – 58.8v 8a max 500w

Pin xe tương thích : pin Lithium 48V and lithium iron phosphate battery

chân cắm : chân vuông đặc

Bảo hành : 12 tháng

sạc có đèn báo đầy + quạt làm mát